Lịch làm việc của UBND tỉnh

Chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và UBND tỉnh; các chương trình chuẩn bị trình Tỉnh uỷ tháng 02/2020

23/01/2020 14:32:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 20/01/2020, UBND tỉnh ban hành văn bản số 06/TB-UBND về Chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và UBND tỉnh; các chương trình chuẩn bị trình Tỉnh uỷ tháng 02/2020.

Chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và UBND tỉnh; các chương trình chuẩn bị trình Tỉnh uỷ tháng 12/2019

27/11/2019 08:54:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 25/11/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 92/TB-UBND về Chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và UBND tỉnh; các chương trình chuẩn bị trình Tỉnh uỷ tháng 12/2019.

Chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và UBND tỉnh; các chương trình chuẩn bị trình Tỉnh uỷ tháng 11/2019

25/10/2019 10:25:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 23/10/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 80/TB-UBND về Chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và UBND tỉnh; các chương trình chuẩn bị trình Tỉnh uỷ tháng 11/2019.

Chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và UBND tỉnh; các chương trình chuẩn bị trình Tỉnh uỷ tháng 10/2019

26/09/2019 10:23:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 23/9/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 71/TB-UBND về Chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và  UBND tỉnh; các chương trình chuẩn bị trình Tỉnh uỷ tháng 10/2019.

Chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và UBND tỉnh; các chương trình chuẩn bị trình Tỉnh uỷ tháng 9/2019

27/08/2019 09:12:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 26/8/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 63/TB-UBND về Chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và  UBND tỉnh; các chương trình chuẩn bị trình Tỉnh uỷ tháng 9/2019.

Chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và UBND tỉnh; các chương trình chuẩn bị trình Tỉnh uỷ tháng 8/2019

24/07/2019 08:31:00 SA
Ngày 23/7/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 53/TB-UBND về Chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và  UBND tỉnh; các chương trình chuẩn bị trình Tỉnh uỷ tháng 8/2019.

Chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và UBND tỉnh; các chương trình chuẩn bị trình Tỉnh uỷ tháng 7/2019

24/06/2019 08:27:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 21/6/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 47/TB-UBND về Chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và  UBND tỉnh; các chương trình chuẩn bị trình Tỉnh uỷ tháng 7/2019.

Chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và UBND tỉnh; các chương trình chuẩn bị trình Tỉnh uỷ tháng 6/2019

30/05/2019 08:16:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 22/5/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 34/TB-UBND về Chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và UBND tỉnh; các chương trình chuẩn bị trình Tỉnh uỷ tháng 6/2019.
Xem thêm >>