THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Tuyên truyền hưởng ứng Hội thi Olympic toàn quốc năm 2019

16/04/2019 10:27:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 9/4/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành văn bản số 78-CV/BTGTU về việc tuyên truyền hưởng ứng Hội thi Olympic toàn quốc năm 2019.

Kịch bản Lễ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ

12/04/2019 11:40:14 SA
PhuthoPortal - Ngày 5/4/2019, Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng vương - Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi 2019 đã phê duyệt kịch bản Lễ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ.

Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi - 2019

03/04/2019 10:34:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 8/3/2019, Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi - 2019 đã ban hành văn bản số 893/BTC-KGVX "Về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi - 2019".

Ban Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi - 2019 tỉnh Phú Thọ

03/04/2019 10:20:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 01/02/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 269/QĐ-UBND "Về việc thành lập Ban Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương -  Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi - 2019 tỉnh Phú Thọ".

Báo cáo hoạt động của UBND tỉnh tháng 9/2018 và tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2018

08/10/2018 08:33:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 28/0/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 172/BC-UBND báo cáo hoạt động của UBND tỉnh tháng 9/2018 và tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2018.

Báo cáo hoạt động của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7/2018

07/08/2018 15:54:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 25/7/2018, UBND tỉnh ban hành báo cáo số 122/BC-UBND về Hoạt động của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7/2018.

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018

01/07/2018 15:30:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 29/6/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 107/BC-UBND báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018.
Xem thêm >>