Đề cương tuyên truyền

Kết quả công tác phòng, chống thiên tai năm 2018, nhiệm vụ năm 2019

02/08/2019 10:39:00 SA
PhuthoPortal -  Ngày 29/7/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành văn bản số 195-CV/BTGTU về việc tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai.

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018

03/05/2018 08:02:00 SA
Ngày 13/3/2018, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy ban hành văn bản hướng dẫn số: 02- HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018.  

Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm và sự kiện lịch sử trong năm 2018

13/04/2018 08:02:00 SA
Ngày 20/3/2018, Thành ủy Việt Trì ban hành văn bản hướng dẫn số: 26 - HD/TU về tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm và sự kiện lịch sử trong năm 2018.  
Xem thêm >>