CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Quyết định bãi bỏ Khoản 1 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành cơ chế đặc thù thu hút đầu tư tại Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

01/10/2019 07:40:00 SA
PhuthoPortal -  Ngày 13/9/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 15 /2019/QĐ-UBND về quyết định bãi bỏ Khoản 1 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành cơ chế đặc thù thu hút đầu tư tại Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

27/02/2019 11:20:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 27/2/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu  tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Quy định hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

12/06/2017 08:26:47 SA
PhuthoPortal - Ngày 21/12/2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND về việc Quy định hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ban hành cơ chế đặc thù thu hút đầu tư tại Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

12/06/2017 08:18:16 SA
PhuthoPortal - Ngày 12/4/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 9/2017/QĐ-UBND về ban hành cơ chế đặc thù thu hút đầu tư tại Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015-2020

12/06/2017 08:18:04 SA
PhuthoPortal - Ngày 15/12/2014, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND quy định Chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015-2020.

Hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

12/06/2017 08:17:28 SA
PhuthoPortal - Ngày 12/01/2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND về việc hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Xem thêm >>