THÔNG TIN KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT

Quyết định số 2069/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo, năm học 2018 - 2019

19/08/2019 09:53:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 16/8/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số2069/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo, năm học 2018 - 2019

Quyết định số 2067/QĐ-UBND về việc tặng thưởng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước ngành giáo dục và đào tạo

19/08/2019 09:48:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 16/8/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2067/QĐ-UBND về việc tặng thưởng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước ngành giáo dục và đào tạo.

Quyết định số 2068/QĐ-UBND về việc tặng thưởng Kỷ niệm chương Hùng Vương

19/08/2019 09:41:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 16/8/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2068/QĐ-UBND về việc tặng thưởng Kỷ niệm chương Hùng Vương

Quyết định số 2071/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Khối thi đua các Trường Đại học, Cao Đẳng, năm học 2018 - 2019

19/08/2019 09:33:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 16/8/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2071/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Khối thi đua các Trường Đại học, Cao Đẳng, năm học 2018 - 2019. 

Quyết định số 565/QĐ-TTg về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 5 tập thể thuộc tỉnh Phú Thọ

30/05/2019 08:29:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 16/5/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 565/QĐ-TTg về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 5 tập thể thuộc tỉnh Phú Thọ.

Quyết định tặng thưởng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và phục vụ giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi 2019

16/05/2019 09:07:00 SA
Ngày 3/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 948/QĐ-UBND về việc tặng thưởng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và phục vụ giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi 2019. 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp Công ty TNHH Jeongwoo Việt Nam

11/01/2019 20:03:00 CH
Ngày 6/11/2018, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh kí ban hành Quyết định số 711/QĐ-BHXH về xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp Công ty TNHH Jeongwoo Việt Nam.

Xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp Công ty TNHH Công nghệ NAMUGA Phú Thọ

11/01/2019 19:57:00 CH
Ngày 18/6/2018, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh kí ban hành Quyết định số 376/QĐ-XPVPHC-BHXH về xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp Công ty TNHH Công nghệ NAMUGA Phú Thọ

Quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh Phú Thọ

05/01/2019 14:59:00 CH
Ngày 28/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3723/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh Phú Thọ.

Quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua quyết thắng năm 2018

04/01/2019 15:02:00 CH
Ngày 27/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3648/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua quyết thắng năm 2018.
Xem thêm >>