THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Tuyên truyền hưởng ứng Hội thi Olympic toàn quốc năm 2019

16/04/2019 10:27 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 9/4/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành văn bản số 78-CV/BTGTU về việc tuyên truyền hưởng ứng Hội thi Olympic toàn quốc năm 2019.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)