NGƯỜI PHÁT NGÔN BÁO CHÍ

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

06/01/2020 16:09 CH

Xem cỡ chữ Email Print

 


 
STT
 
Tên cơ quan
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
 
NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA UBND TỈNH
 
 
I. NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH
 
1
Sở Thông tin và Truyền thông
Trịnh Hùng Sơn
 Giám đốc
CQ: 0210 3818 668
DĐ: 0912348449
sonth@phutho.gov.vn
2
Văn phòng UBND tỉnh
Trần Văn Khai
Chánh Văn phòng
DĐ: 0916.166.888 khaitv.txpt@phutho.gov.vn
3
Ban Dân tộc
Đinh Ngọc Thanh    
Trưởng ban
DĐ: 0983.420.101
4
Ban Quản lý các Khu công nghiệp
Nguyễn Ngọc Hanh
Trưởng ban
   
5
Bảo hiểm Xã hội tỉnh
Nguyễn Tá Tỉnh 
Giám đốc
 0912.180.554
 tinhnt@phutho.vss.gov.vn
6
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
Đinh Mạnh Phác
Chỉ huy trưởng
DĐ: 0967.296.699
phacdm@phutho.gov.vn
7
Công an tỉnh
Phạm Trường Giang
Giám đốc
 
 
8
Cục Thi hành án dân sự tỉnh
Nguyễn Đức Nghĩa
Cục trưởng
CQ: 0210.3844.117
DĐ: 0913.292.923
nghiand.pto@moj.gov.vn
9
Cục Thuế tỉnh
Hoàng Văn Đài
Cục trưởng
DĐ:  0913.557.438
hvdai.pth@gdt.gov.vn
10
Cục Thống kê
Nguyễn Huy Lương
Cục trưởng
0210 2211 027
nhluong@gso.gov.vn
11
Kho bạc Nhà nước tỉnh
Trần Mạnh Hùng
Giám đốc
CQ: 0210.3849 773
DĐ: 0912.272.458
hungtm01@vst.gov.vn
12
Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
Lê Trường Giang
Giám đốc
CQ: 0210.6511.888
DĐ: 
 gianglt@phutho.gov.vn
13
Ngân hàng NN Việt Nam Chi nhánh tỉnh
Phạm Trường Giang
Giám đốc
DĐ: 0912.463.737
giang.phamtruong@sbv.gov.vn
14
Sở Công thương
Nguyễn Mạnh Hùng
Giám đốc
DĐ: 0913.282.539
hungnm.soct@phutho.gov.vn
15
Sở Giáo dục và Đào tạo
Trịnh Thế Truyền
Giám đốc
DĐ: 0936.619.888 truyentt.sogddt@phutho.gov.vn
16
Sở Giao thông Vận tải
Nguyễn Văn Quân
Giám đốc
CQ: 0210.3846.240
quannv.sogtvn@phutho.gov.vn 
17
Sở Khoa học và Công nghệ
Nguyễn Thủy Trọng
Giám đốc
CQ: 0210 3854 919
DĐ: 0913 560 947
trongnt.sokhcn@phutho.gov.vn
18
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Nguyễn Minh Xuyên
Giám đốc
CQ: 0210.3813.586
xuyennm.sokhdt@phutho.gov.vn
19
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Bùi Đức Nhẫn
Giám đốc
CQ: 02103.555.595
DĐ: 0913. 387.729
nhanbd@phutho.gov.vn
20
Sở Ngoại vụ
Đỗ Ngọc Dũng
Giám đốc
CQ: 0210.3817.333
DĐ: 0913.389.927
dodungnvpt@gmail. com
21
Sở Nội vụ
Ngô Đức Thịnh
Giám đốc
: 0989.060.889 thinhnd.sonv@phutho.gov.vn
22
Sở Nông nghiệp và PTNT
Nguyễn Ngọc Sơn
Giám đốc
DĐ: 0912.467.207
sonnn@phutho.gov.vn
23
Sở Tài chính 
Vương Thị Bẩy
Giám đốc DĐ: 0938 118 899 bayvt@phutho.gov.vn
 
24
Sở Tài nguyên & Môi trường
Trần Xuân Hải
Phó Giám đốc Thường trực
CQ: 0210 3856 889
DĐ: 0912 034 927
haitx.sotnmt@phutho.gov.vn
25
Sở Tư pháp
Trần Thị Nhung
Giám đốc
CQ: 0210.3846.116
nhungtt.sotuphap@phutho.gov.vn
26
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nguyễn Đắc Thủy
Giám đốc
DĐ: 0919.231.888
thuynd.sovhtt@phutho.gov.vn
27
Sở Xây dựng
Trần Quang Tuấn
Giám đốc
CQ: 0210.3846.786 
tuantq.soxaydung@phutho.gov.vn
28
Sở Y tế
Nguyễn Huy Ngọc
Giám đốc
DĐ: 0985.179.888
ngocnh.soyte@phutho.gov.vn
29
Thanh tra tỉnh
Hoàng Quang Trung
Chánh Thanh tra
CQ: 0210.384.6317
trunghq.ttr@phutho.gov.vn
30
Tòa án nhân dân tỉnh
Đỗ Ngọc Tuấn
Chánh án
 
 
31
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
Đỗ Đình Chữ
Viện trưởng
DĐ: 0912.237.748
 
 
IV. NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA UBND CÁC HUYỆN, THÀNH, THỊ
 
32
UBND thành phố Việt Trì
Nguyễn Mạnh Sơn
Chủ tịch
 
sonnm.sotc@phutho.gov.vn
33
UBND thị xã Phú Thọ
Nguyễn Tiến Lâm
Chủ tịch CQ: 02103.820.100  lamnt@phutho.gov.vn
34
UBND huyện Cẩm Khê
Nguyễn Mạnh Hùng
Chủ tịch
CQ: 02103.834.595 hungnm.ubcamkhe@phutho.gov.vn
35
UBND huyện Đoan Hùng
Đào Quý Cường
Chủ tịch
DĐ: 0913.282.800
cuongdq.ubdoanhung@ phutho.gov.vn
36
UBND huyện Hạ Hòa
Nguyễn Việt Dũng
Chủ tịch
DĐ: 0985.656.999 dungnv.ubhahoa@phutho.gov.vn
37
UBND huyện Lâm Thao
Trần Hoài Giang
Chủ tịch
CQ: 02103.825.752
giangth@phutho.gov.vn
38
UBND huyện Phù Ninh
Lưu Quang Huy
Chủ tịch
DĐ: 0972.501.153
huylq.ubphuninh@ phutho.gov.vn
39
UBND huyện Tam Nông
Phạm Văn Quang
Chủ tịch
DĐ: 0989.124.757
quangpv.ubtamnong@phutho.gov.vn
40
UBND huyện Thanh Ba
Đỗ Xuân Hoàn
Chủ tịch

DĐ: 0912.790.009

hoandx.ubthanhba@phutho.gov.vn
41
UBND huyện Thanh Sơn
Nguyễn Duy Anh
Chủ tịch
DĐ: 0982.363.153
 anhnd@phutho.gov.vn
42
UBND huyện Thanh Thủy
Dương Quốc Lâm
Chủ tịch 
DĐ: 0983357467
 
43
 UBND huyện Yên Lập
Trần Việt Hùng
Chủ tịch
CQ: 0210.3870.141
DĐ: 0913283377
hungtv@phutho.gov.vn

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 3)