LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, ĐOÀN ĐBQH, UBND TỈNH

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo HĐND, Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh năm 2020 (Từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2020)

02/01/2020 10:11 SA

Xem cỡ chữ Email Print


STT
Người phân công
Ngày tiếp công dân
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Đoàn ĐBQH tỉnh
1
Chủ tịch HĐND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Ông Cao Đình Thưởng
10/1/2020
2
Chủ tịch HĐND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Bà Đinh Thị Bình
10/2/2020
3
Chủ tịch HĐND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Bà Nguyễn Thúy Anh
10/3/2020
4
Chủ tịch HĐND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Bà Lê Thị Yến
10/4/2020
5
Chủ tịch HĐND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Ông Hoàng Quang Hàm
11/5/2020
6
Chủ tịch HĐND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Ông Bùi Minh Châu
10/7/2020
7
Chủ tịch HĐND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Bà Đinh Thị Bình
10/8/2020
8
Chủ tịch HĐND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Bà Lê Thị Yến
10/9/2020
9
Chủ tịch HĐND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Ông Cao Đình Thưởng
12/10/2020
10
Chủ tịch HĐND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Ông Hoàng Quang Hàm
10/12/2020
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)