Thông báo

Thể lệ giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng)

14/04/2020 09:46 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 18/3/2020, Ban Tổ chức Trung ương ban hành kế hoạch số 255-KH/BTCTW kèm theo Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)