Thông báo

Thông báo số điện thoại đường dây nóng xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến Thông tư 01/2020/TT-NHNN và Nghị quyết 42/NQ-CP

18/04/2020 16:50 CH

Xem cỡ chữ Email Print

Thực hiện Văn bản số 2678/NHNN-VP ngày 16/4/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thiết lập đường dây nóng để xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Ngân hàng nhà nước việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 và Điểm 7, mục IV Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Thọ thành lập đường dây nóng bao gồm:


1. Ông Nguyễn Quốc Tùng - Phó Giám đốc, Số điện thoại: 0912.277.537
2. Bà Vũ Hoàng Yến - Trưởng phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ, Số điện thoại: 0912.181.588.
3. Ông Nguyễn Trường Minh - Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ, Số điện thoại: 0988.298.111
4. Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ, Số điện thoại: 0210.3.848.075 (Trong giờ hành chính).
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)