Thông báo

Đường dây nóng tiếp nhận kiến nghị về thực hiện chính sách hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 của Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ II

07/05/2020 08:49 SA

Xem cỡ chữ Email Print

Để tiếp nhận và xử lý kịp thời, triệt để các phản án, kiến nghị của người dân, khách hàng về thực hiện quy định tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ II thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin (thường trực 24/7). 


Cụ thể như sau:
STT
Họ và tên
Chức vụ
Số điện thoại
1
Ông Khổng Duy Liêm
Giám đốc Agribank Chi nhánh Phú Thọ II
0913.282.896
2
Ông Lê Sỹ Hùng
Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Phú Thọ II
0912.595.345
3
Ông Phạm Chí Công
Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp Agribank Chi nhánh Phú Thọ II
0978.963.333
4
Bà Cao Thị Kim Tuyến
Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Khách hàng Hộ sản xuất và cá nhân Agribank Chi nhánh Phú Thọ II
0982.087.048
5
Ông Lê Diên Dũng
Giám đốc Agribank Chi nhánh thị xã Phú Thọ - Phú Thọ II
0915.924.169
6
Ông Cao Tùng Nam
Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Hạ Hòa - Phú Thọ II
0833.296.789
7
Ông Trần Việt
Giám đốc Agribank Chi nhánh Phù Ninh - Phú Thọ II
0915.253.579
8
Bà Trần Thị Lan
Giám đốc Agribank Chi nhánh Đoan Hùng - Phú Thọ II
0984.157.108
9
Ông Hoàng Văn Huy
Giám đốc Agribank Chi nhánh Thanh Ba - Phú Thọ II
0979.866.089

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)