TIN NỔI BẬT

Những trường hợp được nhận tiền từ gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng

08/05/2020 17:30 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Để đảm bảo người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp hiểu rõ hơn về đối tượng và trình tự, thủ tục được nhận hỗ trợ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã công bố 8 bộ nhận diện hình ảnh về gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng theo tinh thần của Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ “Về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19” và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19” 


1. Hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
BT-1.png
BT-12.png
 
2. Hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
HN-1.png
HN-12.png
 
3. Hỗ trợ người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
NCC-1.png
NCC-12.png
 
4. Chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch Covid-19
 
NLĐ-41.png
NLĐ-42.png
 
5. Chính sách hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
NLĐ-51.png
NLĐ-52.png
 
6. Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
HKD-1.png
HKD-12.png
 
7. Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương
NLĐ-71.png
NLĐ-72.png
 
8. Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động
NSDLĐ-1.png
 
NSDLĐ-12.png
Thu Hương (tổng hợp)
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)