TIN TRONG TỈNH

Hội Khuyến học Hạ Hòa đồng hành cùng ngành Giáo dục

08/05/2020 18:24 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Những năm qua, Hội Khuyến học huyện Hạ Hòa luôn làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tạo phong trào sâu rộng, góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện nhà phát triển bền vững.


Chắp-cánh-ước-mơ-huyện-Hạ-Hòa.jpg
Huyện Hạ Hòa tổ chức chương trình “Chắp cánh ước mơ” nhằm tôn vinh, tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong giảng dạy và học tập
Toàn huyện hiện có 20 Hội Khuyến học cấp xã với 314 Chi hội và 251 Ban khuyến học với tổng số 32.549 hội viên. Hằng năm, Hội tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng các mô hình học tập tại các xã, thị trấn; hướng dẫn đánh giá kết quả triển khai thực hiện và công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” trên địa bàn huyện, công nhận các mô hình học tập cấp xã. Thực hiện tốt việc tổ chức kiểm tra thường xuyên, định kỳ tại các xã, thị trấn về công tác triển khai thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn điều chỉnh kịp thời.
Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập và các mô hình học tập điển hình ở địa phương trên trang thông tin điện tử của huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn, các khu dân cư với trên 100 tin, bài/năm. Hằng năm, Hội Khuyến học huyện phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đơn vị liên quan ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học, phát động các phong trào thi đua nhằm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà n­ước về công tác khuyến học, khuyến tài. Tăng cường ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Khuyến học, MTTQ và các tổ chức thành viên về đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời giai đoạn 2016 - 2020; hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị cơ sở tổ chức ký và triển khai chương trình phối hợp ở cơ sở. Phối hợp với MTTQ huyện và các xã, thị trấn trong việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc gắn với biểu dương các gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập. Từ đó tạo không khí thi đua sôi nổi trong địa bàn các khu dân cư, các gia đình, dòng họ đối với công tác xây dựng xã hội học tập.
Đến nay, toàn huyện có 30.698/32.881 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, đạt tỷ lệ 92,3%; có 87/98 dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”, đạt tỷ lệ 88,78%; 275/294 cộng đồng đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”, chiếm tỷ lệ 93,54%; 138/138 đơn vị đạt danh hiệu "Đơn vị học tập". Có 2 đơn vị tham gia thí điểm xây dựng mô hình “Công dân học tập” là Trường THPT Vĩnh Chân và BHXH huyện với tổng số 69 người tham gia. Các mô hình khuyến học như "Tiếng trống học Bài”, "Nuôi lợn nhựa khuyến học"… đã được nhân rộng, mang lại hiệu quả tích cực.
Cùng với đó, Hội Khuyến học các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác vận động xây dựng quỹ khuyến học với tổng số tiền đạt 1,7 tỷ đồng. Các xã, thị trấn tích cực triển khai mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm với trên 6.000 con, tổng số tiền tiết kiệm được trên 15 tỷ đồng.
Với những thành tích đó, từ năm 2017 đến nay, Hội Khuyến học huyện liên tục được Hội Khuyến học tỉnh, UBND huyện Hạ Hòa tặng giấy khen cùng nhiều thành tích khác. Đặc biệt, trong 5 năm (2015 - 2019), huyện Hạ Hòa đã tổ chức chương trình “Chắp cánh ước mơ” tôn vinh, tuyên dương, khen thưởng 981 lượt giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong giảng dạy và học tập, đạt kết quả cao trong các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng. Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hạ Hòa 5 năm liền nằm trong vị trí tốp đầu của tỉnh. Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020", Hội Khuyến học Hạ Hòa có 5 tập thể, cá nhân được tỉnh và Trung ương Hội khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập.

Tiến Tu

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)