Cải cách hành chính

Tin tức – Sự kiện

Đổi mới phương thức làm việc trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19

13/04/2020 11:13:00 SA
PhuthoPortal - Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, việc đổi mới phương thức làm việc, tăng cường ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tích cực thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, đảm bảo chống dịch nhưng không đình trệ công việc, từng bước hình thành môi trường làm việc hiện đại, không giấy tờ.

Dừng tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp - Người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích

07/04/2020 11:17:00 SA
PhuthoPortal - Thực hiện các biện pháp cách ly xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1/4, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã dừng tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trực tiếp tại trụ sở. Trong trường hợp đặc biệt, người dân, doanh nghiệp sẽ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích.

Ngành Thông tin và Truyền thông: Nỗ lực đi đầu trong công tác cải cách hành chính

21/01/2020 14:27:00 CH
PhuthoPortal - 100% hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) đều được giải quyết trước và đúng hạn; không có ý kiến phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, công dân về công tác giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Sở; chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của Sở xếp thứ 4/19 sở, ban, ngành. Đó là những kết quả nổi bật trong công tác CCHC của Sở Thông tin và Truyền thông trong năm 2019.

Đề án chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ

31/12/2019 08:18:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 12/9/2019, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 2276/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Đề án là cơ sở để tổ chức triển khai các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành trong các cơ quan nhà nước, phục vụ đắc lực cho công tác cải cách hành chính của tỉnh.

Triển khai thành công Chính phủ điện tử cần sự quyết tâm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương

31/12/2019 08:03:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 28/12, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức hội nghị thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử. Hội nghị là dịp để giúp các Bộ, ngành, địa phương nâng cao hiểu biết và kỹ năng cần thiết cho quá trình tham mưu, triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số trong thời gian tới. 

Trong năm 2020, Chính phủ điện tử phải có bước chuyển biến căn bản, đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu tới 100% các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố

31/12/2019 08:01:00 SA
PhuthoPortal - Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) diễn ra vào ngày 28/12.