Dự án, hạng mục đầu tư

Một số dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở được đồng ý đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

17/03/2020 15:55:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 4/3, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc đồng ý đầu tư một số dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Các dự án đầu tư năm 2018

01/01/2019 09:55:00 SA

Danh mục các dự án ưu tiên mời gọi đầu tư năm 2018

07/02/2018 15:31:00 CH
Danh mục các dự án ưu tiên mời gọi đầu tư năm 2018  

Các dự án đầu tư năm 2017

04/12/2017 03:07:34 SA