Quy hoạch - kế hoạch

Quy hoạch - Kế hoạch

Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, GDPL cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính,người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, ... giai đoạn 2018 - 2021”

23/04/2020 14:11:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 16/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1546/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” năm 2020. 

Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc đồng ý đầu tư một số dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

18/03/2020 17:05:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 4/3, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc đồng ý đầu tư một số dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng sản xuất thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh ...

18/03/2020 17:04:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 4/3/2020, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng sản xuất thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh chấp thuận thực hiện; danh mục các dự án điều chỉnh, bổ sung tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh đang còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2020

12/03/2020 15:42:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 6/3/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 788/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2020. 

Kế hoạch phát triển Giáo dục Mầm non tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2020 - 2025

12/03/2020 15:41:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 3/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 714/KH-UBND về phát triển giáo dục mầm non tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2020 - 2025.

Kế hoạch tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Canh Tý - 2020

12/02/2020 11:06:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 6/2/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 378/KH-UBND về tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Canh Tý - 2020.